Kursplan Behandlingspedagog inriktning beroende år 1

I år 1 introduceras det bio-psyko-sociala och existentiella perspektivet på beroende- och läkandet. Vem utvecklar en beroendeproblematik och hur kan vi förklara denna process? Vi tar del av olika sårbarhetsfaktorer, screening/diagnostik för upptäckt samt återfallsprevention/dysfunktionsprocess som en del av läkandet.

I undervisningen ingår även grundkurs i MI.

Kursmoment:

  • Presentation och introduktion beroendeprocess, screening/diagnostik
  • Praktikförberedelser och behandlarroll             
  • Beroende, hjärnan
  • Handläggning dokumentation
  • Återfallsprevention/ dysfunktionsprocess 
  • Psykologi, anknytning, anhörigproblematik
  • Professionella samtal, MI, förändringsprocess
  • Kriminalitet, psykologi/affektteori

8 Obligatoriska kursveckor, måndag-torsdag, på skolan.  

Datum för kursveckorna och kurslitteratur skickas ut vid utbildningens start.