Kursplan Behandlingspedagog inriktning beroende år 2

I år två fördjupas förståelsen av rollen som behandlare och det sammanhang i vilket behandlaren verkar.  I en undersökande dialog om samhällsutveckling, maktstrukturer och narkotikapolitik vill vi få en bild av behandlingsfältet så som det ser ut idag, och få en större förståelse för vilka kunskaper som behövs för att kunna möta kommande vårdbehov. 

Undervisningen sätter fokus på mötet och samtalet genom övningar i klassrummet.

Kursmoment:

  • Missbruksbehandling i ett historiskt perspektiv
  • Samhällsstrukturer, samverkan och brukarmakt
  • Lagstiftning och dokumentation
  • Behandlarrollen- MI-fördjupning
  • Behandlarrollen- Makt och intersektionalitet
  • Behandlarrollen- Medberoende/överhjälpsamhet
  • Sorg och trauma
  • Examensarbete

8 Obligatoriska kursveckor, måndag-torsdag, på skolan. 

Datum för kursveckorna och kurslitteratur skickas ut vid utbildningens start.