Textila kurser

Vi erbjuder två breda grundutbildningar för dig som vill arbeta med sömnad eller med vävning. Vi erbjuder även fördjupningskurser på distans i sömnad & formgivning och /eller vävning & formgivning för dig som inte har möjligheten att studera på heltid.

"Forsa folkhögskola ligger i en region med starka textila traditioner, vi hämtar inspiration både från kulturarv, utställningar och aktiva textilkonstnärer."

Tyngdpunkten i samtliga av våra textilkurser ligger på din individuella kreativa utveckling inom formgivning, material och textila hantverkstekniker.

Läs mer om våra textila kurser


Följ textil på Facebook

Textilutställning och klädvisning

Forsa folkhögskolas årliga textilutställning är en stor händelse i regionen. Utställningen kompletterats med klädvisning av och med kursdeltagarna, något som också bidrar till uppmärksamheten runt evenemanget.

Läs mer och ta del av datumen för årets textilutställning

Forsa folkhögskolas övriga kurser och utbildningar