Studieplan - Specialkurs för personer med afasi

Att återerövra språket och att hitta andra vägar till kommunikation är centrala delar i kursen. Kommunikationsträningen sker i bland annat klassrum, runt fikabord och genom friskvård.

  • Friskvård/fysisk träning
  • Skapande verksamhet
  • Språk- och kommunikationsträning
  • Samhällsorientering
  • Målsamtal

Omfattningen av de olika momenten kan variera.

Kursveckan omfattar 30-34 lektionstimmar.
Kurstid 34-36 veckor, inklusive 2-4 hemmaveckor med studier.