Sjukhuskyrkan Hudiksvalls sjukhus

Sjukhuskyrkan är en viktig del av sjukhusets verksamhet och den är till för patienter, anhöriga och personal.

Sjukhuskyrkans arbete handlar framför allt om samtal och möten med människor. Ibland får vi gå med ett stycke på livsvägen, ibland vara vid någons sida i livets avgörande ögonblick. Vi besöker gärna den som vill dela sina frågor, sin oro eller den som behöver någon som lyssnar. Inga frågor eller tankar är för små eller obetydliga. 

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Om du önskar förmedlar vi kontakt med din egen församling eller med företrädare för den religion du tillhör.

Sjukhuskyrkans expedition och andaktsrum är belägen strax intill sjukhusets huvudentré. 

Öppet andaktsrum

Öppet dygnet runt för egna tankar, bön, stillhet, tystnad och vila. Här kan du lyssna till musik eller skriva i vår Gästbok. En andakt hålls varje onsdag 14.00.

På kanal 6 sänder vi stillsam musik under hela dygnet.

Enskild andakt, förbön eller nattvard efter önskemål, i ditt rum på avdelningen eller i sjukhuskyrkans andaktsrum. Avsked i samband med dödsfall på avdelningen eller i bisättningsrummet.

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan

Eva Edström, sjukhuspastor
0650-922 41 eller 072-588 93 55
eva.edstrom@regiongavleborg.se

Tomas Jönsson, vik. sjukhuspräst
073-074 42 23
tomas.jonsson@svenskakyrkan.se

Peter Thurfjell, diakoniassistent
0650-29306 eller 072-588 95 10
peter.thurfjell@regiongavleborg.se

Postadress: Sjukhuskyrkan, Hudiksvalls sjukhus, 824 81 Hudiksvall

Följ länken om du vill veta mer om sjukhuskyrkan i Sverige