Sjukhuskyrkan Gävle sjukhus

Sjukhuskyrkans verksamhet vänder sig till patienter, deras anhöriga och personalen på sjukhuset. Sjukhuskyrkan är begreppet som används för den andliga vården vid våra sjukhus och den är ekumenisk.

På Gävle sjukhus har Svenska kyrkan två tjänster, en sjukhuspräst samt en sjukhusdiakon och frikyrkorna en tjänst som sjukhuspastor.

Andaktsrum

Andaktsrum

För dig som är i behov av en stunds avskildhet finns sjukhuskyrkans andaktsrum. Rummet är öppet dygnet runt och finns på plan 5 i höghuset (hus 1), lämpligast tar du dig dit via huvudentrén.

Andakt firas varje torsdag 14.30-15.00.

Expeditioner

Sjukhuskyrkans expeditioner finns på plan 7 (hus 11) i korridoren till höger, efter biblioteket.

Lämpligast tar du dig dit genom att gå in genom huvudentrén, ta direkt vänster och följa skyltning fram till hissen.

Kontakt

Maud Cajdert, sjukhuspastor
026-15 49 84, 072-575 92 51 maud.cajdert@regiongavleborg.se

Erika Ersholt, sjukhuspräst 
026-15 49 83, 072-577 60 25 erika.ersholt@regiongavleborg.se

Leena Untinen, sjukhusdiakon 
026-15 49 44, 076-132 52 30 leena.untinen@regiongavleborg.se

Mer om sjukhuskyrkan

Mer om Sjukhuskyrkan i Sverige se www.sjukhuskyrkan.se