Sjukhuskyrkan Gävle sjukhus

Att komma till sjukhuset kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal. Alla som arbetar inom sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och här förs inga journaler.

Inom sjukhuskyrkan finns personal som har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika skeden i livet. Vi som arbetar på sjukhuskyrkan vill medverka till en helhetssyn på människan. Varje människa har olika behov och vår uppgift är framförallt att fånga upp de andliga och existentiella behoven.

Det kostar ingenting att kontakta eller besöka sjukhuskyrkan. 

Sjukhuskyrkan kan erbjuda

  • samtal då du vill tala om livet
  • stöd då du vill dela tankar, oro eller ensamhet
  • krisstöd
  • medverkan vid avsked och minnesstunder
  • vigsel, dop och nattvard på sjukhuset
  • förmedla kontakt med hemförsamling och andra religioner
  • medverka i utbildningssammanhang och personalgrupper
  • stödgrupper

På Gävle sjukhus har Svenska kyrkan två tjänster, en sjukhuspräst samt en sjukhusdiakon och frikyrkorna en tjänst som sjukhuspastor.

Sjukhuskyrkans lokaler

Sjukhuskyrkans expeditioner finns på plan 7 (hus 11) i korridoren till höger, efter biblioteket.

Lämpligast tar du dig dit genom att gå in genom huvudentrén, ta direkt vänster och följa skyltning fram till hissen.

Andaktsrum

För dig som är i behov av en stunds avskildhet finns sjukhuskyrkans andaktsrum. Rummet är öppet dygnet runt och finns på plan 5 i höghuset (hus 1), lämpligast tar du dig dit via huvudentrén. Andakt firas varje torsdag 14.30-15.00.

Andra kyrkor och religioner

Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan och är öppen för alla, oavsett tro och livsåskådning.

Sjukhuskyrkan i Sverige – de kristna kyrkornas gemensamma arbete inom vården

Andra religioner – Sjukhuskyrkan i Sverige