Riksteatern Gävleborg

Riksteatern Gävleborg är en ideell förening som arbetar över hela länet, dess medlemmar är de lokala riksteaterföreningarna i länets kommuner.

Tillsammans med de lokala riksteaterföreningarna arbetar Riksteatern Gävleborg med verksamhetsutveckling och arrangörskap inom teater och dans. Verksamheten är ett stöd till de lokala riksteaterföreningarna och bedriver ett aktivt arbete med teater för barn och unga.

Föreningen samordnar skolornas teaterutbud och erbjuder föreställningar till ett subventionerat enhetspris som överbryggar de geografiska skillnaderna i Gävleborg. Riksteatern Gävleborg beaktar länets kommuners förslag och önskningar gällande urval av föreställningar för barn och unga.

För att stötta och ha dialog med teaterföreningarna, driver Riksteatern Gävleborg och Folkteatern Gävleborg ett repertoarråd. Syftet är att stärka teaterföreningarnas inre arbete, att uppnå en ökad samverkan mellan föreningarna i länet och att utveckla en närmare relation mellan Riksteaterns föreningar och Folkteatern Gävleborg.

Riksteatern Gävleborg arbetar för en ökad spridning av offentliga dansföreställningar i länet främst för en vuxen publik, med hänsyn till kommunernas utbud. Riksteatern Gävleborg samordnar föreningarnas dansarrangemang genom bland annat dansbussar och subventioner. Föreningen arbetar med att förmedla kunskap om danskonst till de lokala riksteaterföreningarna.