Hälsinglands museum

(Hälsinglandin museo)

Museotoiminta ja kulttuuriympäristö

Hälsinglandin museo on säätiö, jonka johdossa toimivat Gävleborgin alue ja Hudiksvallin kunta. Museo harjoittaa toimintaansa paikallisesti Hudiksvallissa mutta työ ulottuu koko läänin alueelle, usein suorassa yhteistyössä erilaisten paikallisten toimijoiden, instituutioiden ja harrastajien kanssa.

Museo tekee työtä itsenäisesti sääntöjensä puitteissa päämääränään alueellisen ja kansallisen politiikan muotoilemat laajat tavoitteet, ja se keskittyy erityisesti uuteen kulttuuriperinnön politiikkaan. Nämä tavoitteet ovat vuorovaikutteisia ja viittaavat kulttuurin demokraattiseen, kriittiseen ja muuttavaan rooliin yhteiskunnassa. Kulttuurin perustana ovat sananvapaus sekä kaikki vastaavanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua.

Toiminnan lähtökohtana ovat sekä kulttuuriperintö että ajankohtaiset kysymykset. Joskus nykyaika herättää historiallisia kysymyksiä, joskus taas historia liittyy nykyajan keskusteluihin. Kohderyhmistä riippuen kysymysten luonne ja ajankohtaisuus muuttavat näkökantoja. Yhteistyö ajankohtaisen, akateemisen tutkimuksen kanssa on ratkaisevaa, jotta tämän menetelmän mukaan voitaisiin toimia. Kasvatus, esittelyt, näyttelyt ja tietämyksen lisääminen muodostavat yhteistyökokonaisuuden, joka ulottuu koulun antamasta kasvatuksesta kirjojen julkaisemiseen.

Museon kokoelmat ja asiantuntemus keskittyvät tietyille alueille: keskiajan kirkolliseen taiteeseen pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna, kansanomaiseen sisustusmaalaukseen ja vastaavaan maalauskulttuuriin, tekstiilien materiaalikulttuuriin kirkollisessa kontekstissa, modernistiseen kansantaiteeseen keskittyen 1900-luvulle sekä valokuvamaisiin kokoelmiin, joihin lukeutuu muun muassa Hilding Mickelssonin kokoelma. Tärkeä ja kasvava osaamisalue kulttuuriperinnön alueella on kokoelmien ja arkistojen jatkuva uudelleen lukeminen ja tulkitseminen menetelmäkriittisessä, tieteellisessä keskustelussa.

Hälsinglandin museo toimii tietyssä määrin lausunnonantajana kunnille ja viranomaisille kulttuurimiljööseen liittyvissä asioissa ja myös neuvoo ja harjoittaa rakennussuojeluun, taidehistoriaan, kirkolliseen kulttuuriperintöön ja tekstiileihin kohdistuvaa sopimustoimintaa.

Kuvataide ja muotoilu sekä käsityö

Museon taidekokoelma on enimmäkseen modernistinen, sen painopiste on 1900-luvun ruotsalaisessa taiteessa. Museo käyttää kokoelmaa erilaisiin näyttelyihin. Se on myös kiinnostava lainattavaksi, niin museoille kuin muillekin instituutioille sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Suuressa osassa näyttelytoimintaa museo tekee yhteistyötä erilaisten sekä kansallisten että kansainvälisten nykytaiteilijoiden kanssa. Nykytaiteella on erilaisia rooleja, tiettyjen taiteilijoiden työt herättävät enemmän yhteiskunnallista keskustelua, toiset puolestaan synnyttävät eksistentiaalisia ja esteettisiä kysymyksiä. Museolle on tärkeää, että luodaan tilaa taiteilijoiden ja yleisön väliselle keskustelulle. Museo laatii usein myös erityisen, teoksiin liittyvän pedagogiikan, jonka prioriteettina on nuorempi kohderyhmä. Museo on myös kohtaamispaikka, alue, jossa taide vie eteenpäin keskustelua yhteiskunnasta, olemassaoloon liittyvistä kysymyksistä ynnä muusta.

Hälsinglandin museo esittelee kotiteollisuutta näyttelyissä ja käsityöt ovat hyvin edustettuina museon kokoelmissa. Jotta käsityöt ja käsityötaide tulisivat laajempien ryhmien tietoisuuteen, tekee museo työtä tavanomaisten väylien ohella myös uusien vaikutteiden ja liikkeiden, kuten maailmanlaajuisen käsityön, vähemmistöjen käsityön, queer-käsityön, kestävän käsityön ja sissikäsityötaiteen kanssa. Museo tekee hyvää yhteistyötä käsityöyhdistysten kanssa sekä paikallisella että alueellisella tasolla.

Käsityö ja käsityötaide ovat nykyisin itsestään selvä osa kestävämpää yhteiskuntaa. Käsityöhön sisältyy myös ratkaisujen löytäminen arkeen ja tavaroiden valmistaminen tai korjaaminen käyttämällä yksinkertaisia työkaluja ja vähäenergisiä tekniikoita.