Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester är en enhet under avdelningen Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester, sektor Livsmiljö, Gävle kommun.

Symfoniorkestern ska förvalta, utveckla och föra ett kulturarv vidare. Orkestern har regelbundna kontakter med det regionala kulturlivet såsom, lokala arrangörer och föreningar, körer, kommunala kulturskolor, estetiska program och studieförbund med flera.

Verksamheten bidrar till ett aktivt kulturliv för, med och av barn och unga ur ett pedagogiskt perspektiv.

Ett viktigt inslag är samarbete och dialog med Folkteatern Gävleborg samt konstnärliga utbildningar i landet. Gävle Symfoniorkester samverkar med Kultur Gävleborg och verksamheterna kan tillsammans erbjuda länet ett varierat och rikt utbud av hög kvalitet. 

Symfoniorkestern främjar konstnärlig förnyelse samt erbjuder upplevelser med levande musik på högsta internationella nivå. Gävle Symfoniorkester är en angelägenhet för invånarna i hela länet och strävar efter regelbunden närvaro i länets samtliga kommuner med fokus på noderna Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. Verksamheten verkar för att överbrygga geografiska avstånd och underlätta resor till konsertverksamheten i Gävle med syfte att stärka residensstadens närhet i länet.