Folkteatern Gävleborg

(Gävleborgin Folkteatern)

Gävleborgin Folkteatern perustettiin vuonna 1980, ja se toimii säätiönä, jonka päärahoittaja on Gävleborgin alue. Toiminnan ytimessä on pieni, kiinteä näyttelijäkunta, joka pyrkii toimimaan lähellä läänin asukkaita ja käsittelemään oleellisia, ajankohtaisia kysymyksiä. Folkteatern on kohtaamispaikka, jossa nykyaikaa ja ympäristöä voidaan ilmaista ja pohtia. Se luo taiteellisia yhteyksiä solmiakseen yllättäviä kontakteja ja mahdollistaa uusia toimintoja ja projekteja. Toimimalla vuorovaikutteisesti ympäröivän, muuttuvan yhteiskunnan kanssa teatteri haluaa auttaa ihmisiä, jotta heillä olisi valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja lisätä näin heidän osallistumistaan läänin yhteiskunnalliseen elämään. Edellytyksenä teatterin tällaiselle toiminnalle on se, että se toimii koko Gävleborgin alueella. Jatkossa Folkteaternin tärkeänä tehtävänä on kehittää yleisön erilaisia mahdollisuuksia osallistua instituution eri toimintoihin ja olla niissä vastaanottavana osapuolena. Folkteatern Gävleborg tulee edelleen jatkamaan työtä yhdessä Riksteatern Gävleborgin kanssa organisaation kehittämiseksi.