Arkiv Gävleborg

(Gävleborgin arkisto)

Gävleborgin arkisto on aatteellinen yhdistys, jossa on noin 600 jäsenorganisaatiota. Arkisto on syntynyt ihmisten kiinnostuksesta omaan historiaansa, mikä edelleenkin on osa toimintaa.

Arkisto ottaa vastaan ja säilyttää historiallisia asiakirjoja kaikilta läänin yksittäisiltä alueilta: yhdistyksiltä, yrityksiltä, kyliltä, maatiloilta ja yksityishenkilöiltä. Arkistosta löytyy erityisesti kattavia materiaalikokoelmia, joissa kerrotaan kansanliikkeiden historiasta ja demokratian kasvusta.
Arkisto kannustaa eri tavoin käyttämään hyväksi historiallisia lähteitä ja tutkimaan ja tarkastelemaan historiallisia tapahtumia.

Arkistopedagoginen toiminta pyrkii antamaan nuorille näkökulmia nykyajan kysymyksiin, valmiuksia ymmärtää ja arvioida historiallisia lähteitä ja tutkia itse omaa historiaansa. Jäsenorganisaatioille ja muille ryhmille suunnattu toiminta pyrkii levittämään tietoa arkistosta, kasvattamaan kiinnostusta historiallisten asiakirjojen tutkimiseen ja tietämystä nykyisen toiminnan dokumentoinnin tärkeydestä sekä sen säilyttämisestä tulevaisuutta varten.

Toimintaan sisältyy materiaalin keräämistä, vastaanottamista, järjestämistä ja säilyttämistä, kouluille suunnattua kasvatuksellista toimintaa, historian hahmottamista luentojen, tutustumiskäyntien, kirjoituksien ja internetin avulla, palveluita vierailijoille ja tutkijoille sekä neuvontaa arkistoa koskevissa kysymyksissä.