Kielipaketti vähemmistökielellä

Monikielisyys ja kulttuurien moninaisuus on rikkaus, vahvuus, joka tarvitsee tukea. Kielilaissa (2009:600) sanotaan, että yhteiskunnalla on erityinen vastuu suojata ja edistää kansallisia vähemmistökieliä.

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistökieltä, suomi, jiddiš, romanin kieli, meänkieli ja saame. Kultur Gävleborg haluaa edistää kieltä ja antaa sille kehitysedellytykset tarjoamalla esimerkiksi pienille lapsille kielipaketteja.

Lapselle on hyväksi oppia kieltä, jota hänen perheensä puhuu, se lisää yhteenkuuluvaisuutta ja vahvistaa identiteettiä. Lapset pystyvät kehittämään useita kieliä samanaikaisesti, ja on rikkaus osata useampia kuin yhtä kieltä.

Perhe voi auttaa lapsen kielen kehittymistä puhumalla kaikkia perheen käyttämiä kieliä. Lapsen kanssa yhdessä lukeminen edistää kielen kehitystä ja vahvistaa lapsen kulttuurillista identiteettiä. Sen vuoksi on tärkeää puhua ja lukea niillä vähemmistökielillä, joita perheessä puhutaan, koska siten lapsi saa mahdollisuuden oppia kyseistä kieltä.

Alueelliset kirjastot pyrkivät tarjoamaan lapsille kielen kehitykselle hyvän alun ja vahvistamaan oppia perheen puhumaa vähemmistökieltä. Sen vuoksi Kultur Gävleborg laatii pienille lapsille kielipaketin jokaisella vähemmistökielellä. Kielipaketti sisältää kirjan, jota voidaan lukea yhdessä lapsen kanssa, informaatiolehtisen, miten lasta voidaan auttaa kehittämään kieltään sekä lukukaverin Bellan, joka elävöittää lukemista.

Lukupaketti on lahja Region Gävleborgilta ja voidaan noutaa kirjastosta.