Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd ägs av Sveriges regioner, och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. 

Regionerna kan komplettera de nationella rekommendationerna med tillägg om exempelvis ansvarsfördelning och lokala rutiner. Dessa lokala tillägg kan i viss omfattning innefatta personuppgifter som rör upprättare, fastställare samt granskare av lokala rutiner.

Region Gävleborg behandlar personuppgifter för att  fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Region Gävleborgs myndighetsutövning. Läs mer om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter och dina rättigheter på regiongavleborg.se/dataskydd.

Läs mer om Nationellt kliniskt kunskapsstöd på webbplatsen 1177 för vårdpersonal