Vilka verksamheter och medarbetare berörs?

De flesta av Region Gävleborgs verksamheter påverkas och alla medarbetare som använder och/eller hanterar medicintekniska produkter berörs.

Målgrupper är medarbetare som

  • använder/hanterar medicintekniska produkter (MTP)
  • specialanpassar eller egentillverkar MTP
  • anskaffar MTP
  • distribuerar MTP.

Du kan själv undersöka vad som är nytt för dig om du i din verksamhet arbetar med:

Medicintekniska produkter

Specialanpassade produkter och egentillverkade produkter

Medicintekniska produkter för implantation klass III