Utbildning om MDR och IVDR

I kompetensportalen finns det utbildningar om MDR/IVDR som samtliga medarbetare i Region Gävleborg har tillgång till.

Grundutbildning om MDR/IVDR

För att öka förståelsen för direktiven och dess krav finns nu en grundutbildning om MDR/IVDR i Kompetensportalen. I utbildningen finns också en fördjupningsdel för den som vill eller behöver veta mer. 

Vem eller vilka av medarbetarna som behöver gå utbildningar avgör ansvarig chef.

Utbildningen tar cirka 20-45 minuter att genomföra och i slutet av utbildningen finns ett test.

Grundutbildning om MDR/IVDR är en ”basutbildning” som berör hela det nya regelverket och som riktar sig till alla. Den behöver du ha genomfört innan du genomför fördjupningarna. 

Fördjupningsutbildningar

Dessa fördjupningsutbildningar finns nu tillgängliga i Kompetensportalen (sök på "MDR" i kurskatalogen så hittar du alla utbildningar):

  • Egentillverkning av medicinteknisk produkt
  • Specialanpassning av medicinteknisk produkt
  • Implantat klass III
  • IVDR
  • NMI

Utbildningarna innehåller inga kunskapstester som ska klaras för godkännande utan är ett komplement till grundutbildningen.