default
De tre operationsmodulerna på Hudiksvalls sjukhus. De grå låga byggnaderna i mitten.

Vattenläcka i operationssalar på Hudiksvalls sjukhus

Tre av sex operationssalar på Hudiksvalls sjukhus har stängts på grund av att vatten läckt in genom taken. Det har lett till att cirka en tredjedel av de planerade operationerna i januari och februari behöver bokas om. Akuta operationer påverkas inte.

Operationssalarna finns i de temporära operationsmodulerna som används under den tid som det byggs en ny operationsavdelning på Hudiksvalls sjukhus. När nu hälften av operationssalarna tvingats stängas så behöver en del av de planerade operationerna flyttas framåt i tiden.

– Den akuta verksamheten fortsätter som tidigare. Tyvärr kommer vi att behöva boka om ungefär en tredjedel av de patienter som väntar på en planerad operation under tiden vi arbetar med reducerad kapacitet, säger Carl Olsson, överläkare i anestesi på Hudiksvalls sjukhus.

Finns det risk att patienter som får operationstiden ombokad riskerar att må sämre när de får vänta längre på operation?

– Nej, vi bedömer att den risken inte finns, eftersom vi gör en medicinsk prioritering när vi bokar om operationerna.

Finns brister i takets konstruktion

– Vi har upptäckt brister i konstruktionen på operationssalarnas tak. Operationsmodulerna har flera komplicerade tekniska installationer på taket, säger Torbjørn Rastad, byggprojektchef i Hälsingland på Region Gävleborg.

Takläckaget åtgärdas akut med en tältöverbyggnad, för att sedan lagas. Detta påbörjas redan denna vecka.

– Vi bygger ett stort tält över taken som skyddar mot nederbörd. En enklare tältlösning finns redan på plats.

Operationsmodulerna har funnits i två år utan att liknande problem uppstått tidigare. Felsökning har gjorts av Region Gävleborgs fastighetsförvaltning tillsammans med leverantören av modulerna. Men något svar på varför läckaget börjat denna vinter finns inte ännu.

– Möjligtvis beror det på mer nederbörd. Men säkert kan vi inte säga, säger Torbjørn Rastad, byggprojektchef.

De nu stängda salarna beräknas börja användas igen vecka åtta.