Enhetschefen för medicinsk teknik, Jan van Kuijl, överlämnar respiratorerna till chauffören Lukasz Podlinny för vidare transport till Ukraina.

Region Gävleborg skänker respiratorer till Ukraina

Flera respiratorer hämtades i Gävle och Hudiksvall förra veckan för vidare transport till Ukraina. Respiratorerna har ersatts av nya vid båda sjukhusen.

– Det känns fantastiskt att vi nu kan donera flera respiratorer till vården i Ukraina. Den här utrustningen kommer att göra stor skillnad i Ukraina där de kan användas både stationärt och i fordon nära fronten. Och det känns värdefullt att kunna skänka dem när Region Gävleborg byter till nyare utrustning, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jennie Forsblom (KD).

Hälso- och sjukvården inom Region Gävleborg har sedan 2022 arbetat enligt en modell för cirkulär ekonomi vid avveckling av material. I korthet innebär arbetssättet att utrustning som avvecklas från verksamheten tas omhand i fyra olika steg: Utrustningen ses över om den kan omfördelas internt inom organisationen, värderas och säljas, skickas som bistånd till internationellt godkända organisationer eller i sista hand skrotas.

En av respiratorerna som skänks till Ukraina.

Respiratorerna som skänks har tidigare använts vid intensivvårdsavdelningarna i Gävle och Hudiksvall, men sänds nu till krigets Ukraina som humanitärt stöd. Leveransen sker via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som med sin EU-samordnare för bistånd transporterar maskinerna till Ukraina.

Chaufför Lukasz Podlinny och Jan van Kuijl, enhetschef medicinsk teknik vid överlämningen av respiratorer för transport till Ukraina.

Stabschef Tommy Stokka har varit med i processen:

– Utöver miljöaspekterna kring att återanvända är det fint att på det här viset praktiskt kunna bidra till en humanitär insats med fördelar för alla parter. Vi hoppas att maskinerna ska komma till god användning där de behövs i utsatta områden, säger Tommy Stokka.