Hela den stora forskargruppen samlad. Maria Jonsson står längst fram, tvåa från vänster.

Nyttiga bakterier kan ge kejsarsnittfödda bättre immunförsvar

Barn som föds med kejsarsnitt får inte den överföring av viktiga bakterier från mamman som de som föds vaginalt. Bakterierna stimulerar immunsystemet och är viktiga för att bygga upp immunförsvaret. Går det att överföra bakterierna genom att smörja in barn som föds med kejsarsnitt med bakterier från mammans vaginal- och tarmflora? Får det samma effekt? Det vill Maria Jonsson, läkare på kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, och hennes medforskare i Sjukvårdsregion Mellansverige (där Gävleborg ingår) ta reda på.

Kejsarsnittsfödda barn som inte passerar födelsekanalen saknar flera bakterietyper i munnen, tarmen och på huden. En onaturlig bakterieflora under de månader som immunsystemet utvecklas kan ligga bakom allergiutveckling senare i livet.

– Om det visar sig ha en effekt att smörja in de här barnen med bakterier från mammans vaginal- och tarmflora är patientnyttan tydlig: minskad förekomst av till exempel allergier hos den här gruppen barn. Då skulle man kunna införa det som rutin vid planerade kejsarsnitt, konstaterar Maria Jonsson, huvudforskare i projektet. 

Några resultat finns ännu inte eftersom studien fortfarande pågår men tidigare studier har visat att barn som föds med kejsarsnitt har ökad risk för till exempel allergier, astma, diabetes och övervikt jämfört med barn som föds vaginalt.

Läs mer

Vill du läsa mer om den här forskningen är du välkommen till det regionala forskningsrådets webbplats.

Forskningsprojektet finansieras delvis av det regionala forskningsrådet (RFR). Det här är en stor studie som i sin helhet innefattar deltagare från kliniker, vårdgivare och lärosäten samt barn och födande från flera delar av landet.

RFR bygger på samarbete kring den patientnära och kliniska forskningen som bedrivs inom Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län (Sjukvårdsregion Mellansverige). Föreståndare för det regionala forskningsrådet är Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör i Region Gävleborg.