Lättare och snabbare att åka buss – ny stadstrafik i Sandviken

Söndag 10 december rullar Sandvikens nya stadstrafik igång med ett nytt linjenät, tätare turer både på vardagar och på helger samt nya bussar. Trafiken kommer att köras med elbussar som är både tystgående och utsläppsfria vilket bidrar till en bättre och trevligare stadsmiljö.

– Det är mycket glädjande att nu kunna erbjuda invånarna i Sandviken en stadstrafik som matchar deras behov, förhoppningsvis är det här en åtgärd som ökar resandet med kollektivtrafiken och gör det lättare att välja buss som transportmedel, säger Alexander Hägg, ordförande i hållbarhetsnämnden.

Fyra stomlinjer för snabbare trafik

Det nya linjenätet innehåller fyra stomlinjer som kommer att köras rakare och snabbare. Linjerna 1, 2, 3 och 4 trafikeras var femtonde minut på vardagar och var trettionde minut på kvällar och helger. Utöver stomlinjerna kommer linje 11 att köras var fyrtionde minut alla dagar.

  • Linje 1 Centrum – Vallhov
  • Linje 2 Centrum – Hedgrind
  • Linje 3 Centrum – Norrsätra
  • Linje 4 Centrum – Björksätra
  • Linje 11 Östanbyn – Centrum – Säljan

Vissa hållplatser får nya namn och andra byter plats, till exempel kommer stadsbussarna inte längre köra in till terminalen vid resecentrum, istället har Sandvikens kommun ordnat en ny hållplats på Fredriksgatan.

– De nya stadslinjerna kommer att köra rakare, snabbare och ha mycket tätare turer än tidigare. Vilket ökar möjligheten för människor att välja ett hållbart resande till och från arbete, skola, service och fritidsaktiviteter, säger Johnny Olofsson enhetschef för Trafikutveckling på X-trafik.

Mer information om den nya stadstrafiken i Sandviken finns på xtrafik.se