Gävle: En sammanslagen ögonverksamhet välkomnar patienter i nya lokaler

Ögonmottagningen och ögonoperation har slagits samman i nya lokaler i ingång 33, mittemot helikopterplattan, till stor fördel för både medarbetare och patienter. 13 november togs den första patienten emot.

Tidigare har ögonmottagningen och ögonoperation varit verksamma i olika byggnader, men i och med ombyggnationen av hus 60 flyttar verksamheterna till i den nya modulbyggnaden på Gävle sjukhusområde mittemot helikopterplattan, har verksamheten slagits ihop.

– Det är mycket glädjande att se ögonverksamhetens nya lokaler. Att de finns kvar på sjukhusområdet i Gävle ger goda förutsättningar att ge patienterna trygg och säker vård samtidigt som det ger samordningsvinster även för våra medarbetare, säger Jennie Forsblom (KD) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gävleborg.

Jennie Forsblom (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, Amanda Högberg, vårdutvecklare samt Jonatan Holm ST-läkare visar runt i ögonverksamhetens nya lokaler i ingång 33.

– Att nu vara samlade har många fördelar för oss som verksamhet då vi kan erbjuda en mer sömlös vård för våra patienter, plus att det blir lättare för oss att planera besök och lägga upp mottagningen, säger Amanda Högberg, vårdutvecklare och flyttsamordnare. Flytten var intensiv, men det har gått bra. Vi har kunnat ta emot patienter även under de två veckor flytten pågick.

Den nya operationssalen är större och bättre utrustad än tidigare.
Flera mottagningsrum är ett viktigt verktyg i målet att korta ner vårdköerna, säger ST-läkare Jonatan Holm.