En sjuksköterska med munskydd och blå skjorta pekar bortåt med handen och pratar med en manlig polis i en korridor. Bakom dem står två personer, en ung man me dkamera och en kvinna som fotar med mobiltelefon. De är från tv och tidning.
Media och polis var också på plats under lockdownövningen på akutmottagningen på Hudiksvalls sjukhus.

Fler hotfulla situationer i vården kräver mer övning

Tre bråkiga och hotfulla män försöker ta sig in på akutmottagningen på Hudiksvalls sjukhus. De vill komma åt en ”röd väska” som en patient påstås ha. En väktare larmas som snabbt är på plats och försöker lugna ner männen, men utan resultat. Situationen bedöms så allvarlig att ledningssjuksköterskan Stefan Stridh tar beslut om lockdown. Samtidigt larmas Polisen.

Det här scenariot inträffade den 5 december på akutmottagningen på Hudiksvalls sjukhus. Men det var inte på riktigt, utan en övning där personalen fick träna på en ”realistisk” hotsituation. I övningen deltog även poliser och personal från säkerhets- och beredskapsavdelningen i Region Gävleborg. Stefan Stridh var ledningsansvarig sjuksköterska under övningen.

– Vi har en rutin som jag följde. Det var en våldssituation som såg ut att kunna eskalera och då larmade jag vakten först som fick bedöma situationen. Han rapporterade till mig att det såg ganska obehagligt ut och då använde jag vår nya rutin och beslutade om lockdown.

Expeditionen på akutmottagningen. Till vänster står en manlig sjuksköterska med blå skjorta och bläddrar i en pärm. Till höger en kvinnlig vårdpersonal och ser bortåt ut mot korridor. Bakom står fem personer, vårdpersonal med blå skjortor, vita byxor och de ser lätt spända ut. Ser bortåt utåt mot korridoren.
Akutsjuksköterska Stefan Stridh är ledningsansvarig sjuksköterska under övningen.

Samtliga ytterdörrar hölls låsta så att de hotfulla männen inte kunde ta sig in. Polisen larmades och en patrull kom snabbt till sjukhuset. Inne på akuten signalerade skyltar med röd text att det pågick lockdown. Övningen genomfördes för att träna vårdpersonalen på en ny så kallad lockdown-rutin som ska användas när det uppstår situationer med hot och våld.

Övningsledare var Magnus Andersson från säkerhets- och beredskapsavdelningen i Region Gävleborg och han var nöjd efteråt.

– Den gick jättebra. Vi hittade en del kritiska punkter som vi måste åtgärda innan vi kan sjösätta den nya rutinen. Det är ju också syftet med övningen att vi ska ramla i fallgroparna innan vi står där i skarpt läge, säger Magnus Andersson.

Till vänster en medelålders man med händer i byxfickorna, Tittar ut genom dörren, bär blå väst och glasögon. Utanför dörren tre svartklädda män. Två är poliser, mellan dem den tredje mannen som de tagit grepp om.  är öppen.
Övningsledare Magnus Andersson, från säkerhets- och beredskapsavdelningen står i slussen på akutmottagning när figuranter förs ut av polis.

Samhällsklimat har lett till att ambulans- och vårdpersonal allt oftare möter hot och våld i arbetet. Under senare tid har det också inträffat incidenter inom Region Gävleborg som kan ge en ökad hotbild mot främst akutsjukvården.

– Vi ser att samhällsklimatet har hårdnat och att situationer med hot och våld även drabbar oss. Vi har också under senare tid haft incidenter då vi får in patienter med överförd hotbild. Om en hotfull situation uppstår ska vi veta hur vi kan säkra och ge en trygg miljö för våra patienter, personal och besökare, säger Ronny Stjernlöf som är säkerhetschef i Region Gävleborg.

Inom Region Gävleborg finns olika rutiner hur hot och våld ska hanteras. Det finns även väktare och ordningsvakter på sjukhusen, som på akuten i Hudiksvall. En lockdown-rutin används för att stoppa hotfulla personer från att ta sig in på en avdelning eller mottagning. För att skydda både patienter och personal. På Gävle sjukhus var det lockdown totalt elva gånger under 2022, men hittills har det aldrig varit lockdown i Hudiksvall.

– Vi har inte många hot- och våldsincidenter i dagsläget. Men vi vet att vi har ett utsatt läge på akutmottagningen och det kan hända något när som helst. Därför är det viktigt att träna, säger vårdenhetschefen Anette Gjers.

Två personer står mitt emot varandra och pratar. Till vänster en storvuxen man med grått hår, glasögon, blå skjorta, till höger en kvinna med blont hår, svart tröja. Båda medelålders. Bakom dem syns två personer i bakgrunden, datorskärmar.
Akutsjuksköterskan Stefan Stridh och Anette Gjers, vårdenhetschef på akuten i Hudiksvall.

Övningen avslutades med att polispatrullen lyckades föra bort de hotfulla männen från sjukhusområdet. Det är också ett mål med övningen, att lugna och förhindra eskalering av hot och våld. Sjuksköterska Stefan Stridh var nöjd med allas insatser efteråt.

– Det är jätteviktigt så vi inte står där handfallna när det sker utan att vi vet vad vi ska göra. Det är viktigt att vi övar i många sammanhang så att vi blir bra på det.

En polisbil till vänster, två poliser håller fast en person mellan dem och går bortåt. En annan man är på väg mot dem, svartklädd. Det är vinter, snö på marken och i bakgrunden två villor. Till höger en stor byggnadsställning.
Polisen för bort en av de "hotfulla" figuranterna från sjukhusområdet under lockdown-övningen i Hudiksvall.

Fakta

En nedstängning (engelska lockdown) görs för att hindra personer eller information att lämna ett område. Nedstängning kan även användas för att vid överhängande fara skydda människor inuti exempelvis en byggnad och/eller arbetsplats.