Lena Pettersson, verksamhetschef, håller tal. Jennie Forsblom, regionråd (KD), och Lina Lindberg, medicinsk sekreterare, klädda som en patient och sjuksköterska kunde se ut för hundra år sedan.

Festligt firande av Bollnäs sjukhus

Den 18 december var det kalas på Bollnäs sjukhus. Många kom och firade att Bollnäs haft ett sjukhus i 100 år. I entrén samlades både personal och patienter och på ett långbord var det uppdukat med prinsesstårta och kaffe.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Andersson betonade i sitt tal att det är ett litet sjukhus med många nöjda patienter.

– Bollnäs sjukhus har legat bland de tre bästa i Sverige i exempelvis patientupplevelser, vårdkvalitet och väntetider. Det talar för ett stort syfte av det lilla sjukhuset. Här finns också en hög teknisk kompetens och en avancerad teknisk utrustning. Det är imponerande.

P4 Gävleborgs reporter intervjuar Martin Andersson.

Verksamhetschefen för operation och medicin, Lena Petterson, inledde firandet med ett tal.

– Det känns fantastiskt att stå här idag. Sjukhuset har inte alltid varit i den här byggnaden och har inte alltid varit i Region Gävleborgs regi, men det visar hur vi har klarat av att följa utvecklingen genom åren, säger Lena Pettersson och fortsätter:

– Vårt främsta fokus är våra patienter. Vi strävar efter att utföra vårt uppdrag med hög kvalitet med nöjda patienter och medarbetare. Vi är stolta över att vara certifierade i kvalitet och miljö, att vi följer den digitala utvecklingen och hur vi har hanterat utmaningarna under pandemin.

Både politiker och personal hade på sig tidstypiska kläder och visade både hur en patient och sjuksköterska kunde vara klädda för hundra år sedan.

Martin Andersson beskrev under sitt tal sjukhusets viktiga betydelse för invånarna i södra Hälsingland.

– Det blir en mötesplats som skapar en närhet och tillgänglighet.

Personal från Bollnäs sjukhus på firandet: Susanne Andersson, Josefine Fagerhov, Madelene Nordstrand och Anna Jonsson.

På plats fanns även några särskilt inbjudna sjuksköterskor som arbetat på sjukhuset i runda slängar 50 år.

– Idag är vi pensionärer men jobbar lite då och då när behovet finns. Det är alltid så roligt när de frågar om vi vill komma och jobba och få bidra med våra erfarenheter. Samtidigt får vi lära oss av våra nya kollegor. Man lär sig något nytt varje dag, säger sjuksköterskorna Meta Näsman och Kristina Nilsson på dialysmottagningen.

Meta Näsman och Kristina Nilsson har båda arbetat på sjukhuset omkring 50 år.

Med på firandet fanns också sjuksköterskorna Lisa Forsblom och Urban Högberg som jobbat länge på sjukhuset.

– Vi trivs jättebra att med få komma in och jobba, och man märker att man behövs, säger både Lisa och Urban.

Lisa Forsblom och Urban Högberg har också arbetat länge på sjukhuset.

Historisk utställning

Fram till den 10 januari finns en utställning om sjukhusets historia att se i sjukhusentrén. Den har regionarkivet tagit fram.

Regionarkiverare Sandra Söderman ger en historisk aspekt kring Bollnäs sjukhus:

– Sjukhuset har spelat en viktig roll i hälso- och sjukvårdens utveckling i Gävleborg. När Bollnäs sjukhus öppnades år 1923 var det toppmodernt och bara fem år senare skedde en tragiska tågolycka i Lenninge, strax utanför Bollnäs. Olyckan har gått till historia som en av det allvarligast tågolyckorna i Sveriges historia. Tack vare att Bollnäs strax innan fått ett så modernt, centralt beläget sjukhus kunde många liv räddas.

Line Rudvall och Sandra Söderman från regionarkivet.