Obduktionsrummet på Gävle sjukhus.  

En nyrenoverad mellanstation innan den eviga vilan

På Gävle sjukhus avslöjar skylten ”Avskedsrum” en samhällsnödvändig men ganska anonym verksamhet. Hit kommer de flesta invånare som avlider inom sjukhusets upptagningsområde innan de förs vidare till den eviga vilan.

Obduktionsavdelningens nyrenoverade lokaler visas upp av obduktionstekniker Emil Vennerberg. Här finns både kylrum, samtalsrum, obduktionssal och avskedsrum, vars väggar är målade i en mild grön ton.

– Avskedsrummet är en väldigt viktig del av vår verksamhet och vi är stolta över hur vi får den att fungera. Här kan anhöriga ta ett personligt och värdigt sista avsked, säger Emil Vennerberg.

Ljusets betydelse vid avsked

Ett konstverk av konstnären Jacob Holmberg från Ljusdal dominerar avskedsrummet. Det består av frostade och transparanta akrylglasskivor och namnet Ljusspridare, skvallrar om att solens strålar dagtid bryts i glaset. Framför verket står ett tillhörande altare med tre tända ljus.

I avskedsrummet finns konstverket Ljusspridare av konstnären Jacob Holmberg från Ljusdal. Det består av frostade och transparanta akrylglasskivor. Solens strålar bryts i glaset och sprider sig i rummet.

– Under sommarhalvåret är det väldigt vackert när solen lyser igenom konstverket, säger Emil Vennerberg.

Att arbeta här är att möta sköra människor i sorg nästan varje dag.

– När vi möter anhöriga som är ledsna och upprörda, så gör vi så gott vi kan. Vi försöker vara empatiska och stödjande. Den avlidna ska också bli respektfullt omhändertagen. Hen var ju en människa med hopp och drömmar och ska behandlas därefter, säger Emil Vennerberg.

Religiös tvagning möjligt

Här finns även ett tvagningsrum där anhöriga kan om de önskar, genomföra en religiös tvättning med oljor och svepa den avlidne före begravningen.

– Den religiösa tvagningen sker inom den muslimska tron och i en del mindre religioner. Anhöriga bokar in rummet med hjälp av en imam, en muslimsk präst. Vi har ett väldigt gott samarbete med de muslimska begravningsbyråerna här i Gävle, säger Emil Vennerberg.

En av tio avlidna obduceras

Länet har fem bårhus som finns på sjukhusen i Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal, Hudiksvall och Gävle. Dit kommer de avlidna innan de transporteras vidare till den eviga vilan. Om den avlidne ska obduceras, sker det i Gävle där länets enda obduktionsenhet finns. Om polisen misstänker ett brott sker obduktion på Rättsmedicinalverket i Uppsala.

Till bårhuset kommer nästan alla avlidna. Om polisen misstänker brott förs den avlidne direkt till Rättsmedicinalverket i Uppsala för obduktion.

– I de flesta fall är dödsorsaken känd och då behövs ingen obduktion, säger obduktionstekniker Emil Vennerberg.

Under 2023 obducerades 176 personer i Gävle. Det är omkring tio procent av de drygt 1 700 avlidna som passerade obduktionsavdelningen i fjol.

Obduktionstekniker gör ett praktiskt jobb

Själva obduktionen görs av en patolog, medan obduktionsteknikern gör det praktiska jobbet genom att ställa i ordning kroppen före och efteråt.   

– Vi tar fram den avlidne, öppnar upp kroppen och tar ut organen. Sedan undersöker patologen organen för att hitta dödsorsaken, säger Emil Vennerberg.

Emil Vennerberg har gått en ettårig yrkesutbildning till obduktionstekniker. Den finns inte längre, därför utbildas nya obduktionstekniker på plats.

Hur klarar man av att jobba med döda människor hela dagarna?

– Det är en fråga jag får nästan dagligen och jag har aldrig ett riktigt bra svar. Men vi pratar mycket med och är stöd för varandra, säger Emil Vennerberg.

På obduktionsavdelningen skojar personalen med varandra, för att lätta upp stämningen på jobbet. Emil Vennerberg och Therese Magnusson.