E16 genom Hofors har blivit trafiksäkrare

Efter ett omfattande arbete av Trafikverket i samverkan med Region Gävleborg och Hofors kommun så stod det under onsdagen klart att ombyggnationen av E16 genom Hofors är klar. Förändringarna gör att trafiken flyter på mer harmoniskt och har blivit säker för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer.

Cirkulationsplats i Hofors
Två nya cirkulationsplatser har skapats vid Faluvägen-Göklundsvägen och Faluvägen-Centralgatan.

– Som ett län i Sveriges mitt är Gävleborg en viktig knutpunkt för både Norrland och södra Sverige. Det är därför av stor vikt, inte bara för oss utan för landet som stort, att Gävleborg har en väl utvecklad infrastruktur. Den här satsningen är ett viktigt bidrag i det arbetet, säger
Alexander Hägg (M), ordförande hållbarhetsnämnden.

Efter att projektet med ombyggnationen påbörjades under våren 2022 så stod det under onsdagen klart att ombyggnationen är färdig. Målet har varit att göra trafikflödet jämnare och förbättra vägmiljön.

– Som vice ordförande för hållbarhetsnämnden gläds jag åt att projektet nu nästan är i hamn och att Trafikverket, Region Gävleborg och Hofors kommun samverkat i ombyggnationen, säger Peter Åkerström (KD), vice ordförande hållbarhetsnämnden.  

Satsat på flera större förändringar

Två nya cirkulationsplatser har skapats vid Faluvägen–Göklundsvägen och Faluvägen–Centralgatan. För gående och cyklister har nya gång- och cykelvägar med belysning byggts på norra sidan av E16, samt en gångväg på södra sidan. Dessutom har bussresenärer fått tillgänglighetsanpassade busshållplatser och fler övergångsställen har skapats.

Projektet har även prioriterat säkerheten för oskyddade trafikanter, som gående och cyklister. Mikael Oscarson, Trafikverkets projektledare, hoppas att dessa förbättringar kommer göra det enklare och säkrare för trafikanterna:

– Genomfarten har länge behövt en upprustning, dels för att vägmiljön var väldigt sliten och dels att det fanns behov att öka säkerhet och framkomligheten. Under planeringens gång har vi i högre grad prioriterat åtgärder för oskyddade trafikanter som till exempel gående och cyklister, som nu ska kunna förflytta sig längs E16 genom centrum på ett smidigt och säkert sätt, berättar Oscarson.

Flera trafikåtgärder i Gävleborg

Trafikverket genomför de åtgärder som Region Gävleborg prioriterar inom länsplanen. De projekt i Gävleborgs län som helt eller i någon del finansieras via länsplanen är:

  • Gävle Västra, ny regional tågstation (samfinansiering dubbelspår Ostkustbanan).
  • Väg 583, gång- och cykelväg mellan Iggesund och Hudiksvall.
  • Väg 84, gång- och cykelväg mellan Rolfhamre och Nore.
  • Väg 83, Bollnäs–Vallsta, trafiksäkerhets- och cykelbarhetsåtgärder.
  • E16, genomfart Hofors.
  • Utredningar för trafiksäkerhetsåtgärder och cykelbarhet. 

Läs mer: Länsplan för regional transportinfrastruktur