Besparingsåtgärder i kultur- och kompetensnämnden – minskning av anslag till studieförbunden

Vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde 5 december fattades beslut att minska de regionala anslagen till studieförbund samt att pausa utdelningen av Region Gävleborgs kulturpriser och kulturstipendier under 2024. Anledningen är de besparingskrav som ligger på organisationens alla verksamheter.

Minskningen av anslaget återspeglar regeringens justering av statsbidrag till studieförbunden, 12,5 %, vilket i innebär en minskning på 1,5 miljoner kronor till regionens studieförbund under 2024. Genom att minska anslaget till studieförbunden säkerställs att inga besparingskrav läggs på länets folkhögskolor under 2024.

– Vi följer den politik vi har på riksnivå och prioriterar i tuffa ekonomiska tider våra egna verksamheter. Våra folkhögskolor spelar en viktig roll för de som av någon anledning behöver en andra chans till utbildning och i förlängningen att komma in på arbetsmarknaden, säger Frida Stål (M) ordförande kultur- och kompetensnämnden.

Minskningen av anslaget frigör även medel för region utveckling, däribland en fortsättning på pilotprojektet med en kort yrkesutbildning till It-tekniker som Västerbergs folkhögskola bedrivit i samarbete med Microsoft. Av de deltagare som genomfört den tolv veckor långa utbildningen har över åttio procent blivit certifierade och gått vidare till arbete. Utbildningen beräknas kunna starta upp igen till våren 2024.

– Det har varit och är fortfarande ett mycket besvärligt läge att få en budget i balans inför 2024. Beslutet ger oss förutsättningar att fortsätta satsa på korta utbildningsinsatser som ger fler länsinvånare chans till arbete. Just utbildningen till It-tekniker har visat sig ge bra resultat. Vi undersöker samtidigt fler möjligheter att starta utbildningar som ger fler länsinvånare möjligheter till jobb, säger Jan-Olof Friman, Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör.

Vid sammanträdet fattades även beslut om att pausa utdelningen av kulturpris och kulturstipendier under 2024, med undantag för Världsarvsstipendiet som fortlöper som vanligt. Totalt rör det sig om en besparing på 300 000 kronor. 

– Vi vill tydligt betona att det här är en temporär paus under 2024 med syfte att ge nämnden utrymme att uppnå en budget i balans. Det är inte en permanent åtgärd utan ett steg mot ekonomisk stabilitet, säger Fredrik Röjd (SVG) vice ordförande kultur- och kompetensnämnden.

Även utdelningen av utvecklingsbidrag inom kultur pausas för nya projekt under 2024. Redan påbörjade projekt som beviljats utvecklingsbidrag kommer kunna fortsätta söka stöd under året.