”Fokus har varit att flytta fram positionerna för samhällsentreprenörskap och social innovation”

Hallå där Lina Andersson! Du är samordnare i Region Gävleborg och har det senaste året arbetat som projektledare för att utveckla socialt företagande i länet och på så sätt bidragit till att Gävleborg flyttar fram positionerna för samhällsentreprenörskap och social innovation.

Lina Andersson, projektledare Region Gävleborg, och Andreas Helgesson, verksamhetschef Stenbackens boende.

Hur hamnade du här?

Jag hamnade här genom att jag arbetade i ett projekt där vi samverkade med Region Gävleborg för utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag, (ASF) det är företag som arbetar med dubbla affärsidéer, de driver näringsverksamhet samt hjälper människor i utanförskap till arbete och sysselsättning. Jag jobbade på Coompanion Gävleborg som drev projektet mellan 2017-2018. Från 2019 skrev Region Gävleborg ett nytt projekt, Utveckling av socialt företagande och utlyste en projektledartjänst och den sökte jag!

Hur är det att jobba med socialt företagande?

Att få bidra i arbetet med att utveckla socialt företagande i Gävleborg har varit ett roligt uppdrag. Det känns viktigt att vi på all tänkbara sätt bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030. Samhällsentreprenörer är en del av näringslivet som verkligen kan bidra i och med att deras företag och affärsidéer har stor samhällsnytta.

De här projekten har varit en del i ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket har koordinerat och har varit en del av strategin, Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom sociala företag och social innovation. I Gävleborg har vi drivit projektet i samverkan med Stenbackens sociala arbetskooperativ, Coompanion Gävleborg och Samordningsförbund Gävleborg.

Fokus i projektet har varit att flytta fram positionerna för samhällsentreprenörskap och social innovation och att sociala entreprenörer får samma stöd av innovations – och företagsfrämjarsystemet. I den nationella strategin har man identifierat att sociala entreprenörer har svårare att få ta del av rådgivning och finansieringslösningar för att utveckla idéer och sina företag. Projektet avslutades den 31/10 och nu jobbar vi med att ta tillvara på resultatet. Bland annat jobbar vi vidare med processer inom smart specialisering och Hållbart och Inkluderande arbetsliv.

Jag vill också flagga för en podd som togs fram i projektet, Sociala företagspodden, där vi bland annat i det sista avsnittet avrapporterar projektet.

Vad händer inom ditt område närmaste tiden?

Den största delen av min tid just nu går åt till koordineringen av projektet ”Vi ställer om!” som är ett projekt som fokuserar på insatser för att stötta och hjälpa företagen att ställa om sin verksamhet för att rusta sig för att möta de effekter som uppstår av covid19-pandemin. 

Covid19-pandemin har skapat stora utmaningar för Gävleborgs näringsliv och företag tvingas till omställning och ökad beredskap för att vara konkurrenskraftiga. ”Vi ställer om! har fokus på att accelerera små och medelstora företags omställning och utveckling för att bli mer hållbara. Det är en viktig insats vi gör i och med detta projekt och det känns bra att få vara i en del i Gävleborgs arbete för omställning för vårt näringsliv.

Jag är också en del i skrivargruppen för programmeringen av Europeiska regionalfonden (ERUF) för Norra Mellansverige. Norra Mellansverige omfattar länen Gävleborg, Dalarna och Värmland. Nu håller vi alltså på att jobba fram programförslaget för kommande period 2021-2027 som bidrar till att stärka och utveckla möjligheterna för små och medelstora företag i Norra Mellansverige.

Programmet är utmaningsdrivet och insatserna har processats fram utifrån våra utmaningar och behov. En av våra största utmaningar är klimatet. Programmet ska bidra med satsningar för klimatåtgärder och näringslivets omställning. En stor del av budgeten allokeras till ”Ett grönare Norra Mellansverige”.

Sen jobbar jag med Verksamt Gävleborg också.

Mer information

Sociala företagspodden, du hittar den där poddar finns.

Europeiska regionalfonden (ERUF) för Norra Mellansverige
https://www.regiongavleborg.se/eruf

Projektet ”Vi ställer om”
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/naringsliv-och-innovation/vi-staller-om/

Verksamt
https://www.verksamt.se/web/gavleborg