"Jag försöker vara en brygga mellan verksamheten, sjukhusledningen och IT"

Hallå där, Ida Kedling! Du är verksamhetsutvecklare i Region Gävleborg och vi har sett dig i olika sammanhang berätta om digitala lösningar som Region Gävleborg lanserat samband med pandemin.

Hur hamnade du här?

Jag började min arbetskarriär som fotograf inom tidningsvärlden och gick sedan vidare till att bedriva eget företag inom fotografi och kommunikation. Efter 13 år i den verksamheten var det dags för förändring och jag började då studera till sjuksköterska.

Som färdig sjuksköterska började jag arbeta inom barn- och ungdomssjukvården och kände ganska fort att det fanns en hel del förbättringsarbete inom vården som övriga samhället redan hade gått igenom och som jag redan varit en del av så som övergången från analog fotografering till digital fotografering vidare till kamera i var mans hand genom mobiltelefonen.

Jag började då titta på vilka digitala lösningar som redan fanns men som underutnyttjades, så som 1177 e-tjänster och NPÖ och försökte lyfta in dem i mitt och mina kollegors dagliga arbete. Jag hamnade ganska snabbt på posten vårdutvecklare och jobbade för att lyfta in vården in i digitaliseringens värld.

Jag gjorde sedan en avstickare för att bredda min kompetens och arbetade som projektledare i Uppsala med övergripande ansvar i hela sjukvårdsregionen. Sen kom ett samtal om en ledig tjänst som verksamhetsutvecklare inom digitalisering, jag sökte tjänsten och där är jag idag. Denna tjänst har varit väldigt öppen för vad jag anser att den ska innehålla och jag har fått styra innehållet mycket själv vilket passar mig perfekt och jag försöker vara en brygga mellan verksamheten, sjukhusledningen och IT.

Varför jag har hamnat i offentligheten i samband med pandemin är nog för att jag klev fram och erbjöd mig när det behövdes. Då jag har en bakgrund inom mediabranschen så var det inget främmande för mig. Det visade sig att fler och fler tyckte att jag bjöd på tydliga budskap och att min medverkan i offentligheten var välkommet och jag tycker bara att det är roligt och självklart fantastiskt om jag även kan bidra med något.

Vad händer närmaste tiden för dig?

Den största delen av min tid går just nu åt till att vara ute och informera om vår nya plattform för digitala vårdmöten och nya arbetssätt inom digital vård som vi lanserar i oktober 2021. Jag har hand om två av delprojekten som är utbildning och arbetsplatser. Det här är den största förändringen sedan digital journal infördes i vården skulle jag säga. Det är verkligen jättekul att få vara en del av det. Vi håller på att se över hela nya verksamhetsområdet VO digital vård för att forma hur vi vill att vårdens framtida digitala utveckling ska se ut och organiseras.

Jag tror att digital vård kommer att locka fler människor att jobba inom vården och ge fler människor mer delaktighet i sin egen vård och möjlighet att välja vårdform som passar individen.