Helgberedskap sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för patienter, anhöriga och personal inom vården i södra Hälsingland.

Helgberedskapen gäller från 18.00 dagen innan till 8.00 dagen efter nedanstående datum. Vi ska då kunna vara på plats inom en timme.

Dagberedskap handlar om vardagar då ingen finns på plats men då någon är inringningsbar.

4-5 mars Elsie Persson 073 811 14 25  

11-12 mars Sture Rask 0278 381 24

18-19 mars Sture Rask 0278 381 24

23 mars  Dagberedskap  Linda Eliasson 073 096 59 40

24 mars  Dagberedskap Stina Burvall 073 033 17 08

25-26 mars Elsie Persson 073 811 14 25  

30 mars  Dagberedskap Stina Burvall 073 033 17

31 mars Dagberedskap Stina Burvall 073 033 17 08

Vår nya medarbetare Linda Eliasson jobbar tisdagar telefon 073 096 59 40
 Annars är det Sture 381 24 eller Lennart 073 84 33 995 ni kan ringa på vardagar.

Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite!