Tuberkulos

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Folkhälsomyndigheten

Remiss, smittspårning

Latent tuberkulos remisshantering (pdf) – rutin infektionsmottagningen

Smittspårning (pdf) – rutin infektionsmottagningen

Smittspårningsblanketter 

Smittspårningsunderlag (pdf) – personal

Hälsodeklaration (pdf) – patient

Handläggning

Vaccination mot tuberkulos

Övrigt