Strama-samordning

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Resistenta (motståndskraftiga) bakterier ökar oroande snabbt, vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antibiotikaresistenta bakteriestammar är ett av våra största globala folkhälsoproblem.

Kontakt

Karin Uggla, karin.uggla@regiongavleborg.se, 026-15 53 07

Lokal Stramagrupp Gävleborg 

Styrgrupp Strama Gävleborg

Nationella Strama  

Datorversion

Mobil/surfplatta  QR-kod