Könssjukdomar för partnerspårare

Informationen är riktad till certifierade partnerspårare i Region Gävleborg.

Provtagningsanvisningar

Provtagningsanvisningar för klamydiatest

Provtagning urinprov - bildspel

Provtagning vaginalprov - bildspel

Gonorré provtagning - ta prov från flera lokaler

Provtagningsanvisningar övriga prov

Prov och vaccin som bekostas av smittskydd (pdf)

Smittskyddsanmälan och smittskyddsblad

SmiNet - Elektronisk anmälan med kod 

Smittskyddsanmälan och smittspårning - regiongemensam rutin

Smittskyddsblad 

Brev och blanketter

Brev smittspårning klamydia (pdf)

Brev smittspårning klamydia – påminnelse (pdf)

Brev behandling klamydia (pdf)

Brev smittspårning gonorré – Platina id 09-121763 (pdf)

Brev smittspårning gonorré – påminnelse – Platina id 09-121768 (pdf)

Brev smittspårning syfilis (pdf)

Smittspårningsjournal – blankett

Byte av behandlande läkare/remittering till partnerspårare. – blankett

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - klamydia, gonorré och syfilis:

Fyll i blankett manuellt och skicka till: Smittskydd, budstation -85-

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - övriga sjukdomar:

Fyll i blankett manuellt och skicka till: Smittskydd, budstation -85- 

Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregelmot förhållningsregler

Kvalitetssäkring klamydia

Rapportblad - elektronisk blankett 

Om du får problem med att skicka kvalitetssäkringen elektroniskt, ring Smittskydd 026-15 53 08 eller maila smittskydd@regiongavleborg.se

Mer information

Region Gävleborg

Partnerspårning i Gävleborg - praktisk information för partnerspårare

HIV - Anonym provtagning - rutin

Smittspårningshandlingar regler för gallring - regiongemensam rutin

Kondomutbud

Folkhälsomyndigheten

Samtalsguide för motiverande samtal 

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen 

Socialstyrelsen

Smittspårning vid sexuellt överförbara  infektioner