Smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan ska ske senast dagen efter misstanke eller diagnos. SmiNet används av vården för att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Smittskyddsanmälan elektroniskt - SmiNet

Använd ditt e-tjänstekort eller bank-id för inloggning.

Länkarna till inloggning fungerar i webbläsarna Edge och Google Chrome. Inte i Internet Explorer.

SmiNet – inloggning

Inloggning via Sjunet:

https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org/

Inloggning utanför Sjunet

https://sminet3-prod.sminet.se/ 

Instruktioner och rutiner

Användarmanual – klinisk anmälan i nya SmiNet (pdf) - Folkhälsomyndigheten

Regiongemensam rutin för smittskyddsanmälan och smittspårning

Smittspårning, smittskyddsanmälan och förhållningsregler

Instruktion för anmälan vid covid-19 positivt antigentest - Folkhälsomyndigheten

Anmälningspliktiga sjukdomar

Sjukdomar som ska anmälas enligt Smittskyddslagen (pdf) – tabell

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen – Folkhälsomyndigheten

Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen av rotavirusinfektion - Folkhälsomyndigheten

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall

Information till läkare och patient om anmälningspliktiga sjukdomar

Smittskyddsblad

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom

Kostnadsfrihet (pdf)

Blanketter

Anmälan till smittskyddsläkaren - brott mot förhållningsregler

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren – klamydia, gonorré och syfilis:
Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats 
eller

Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren – övriga sjukdomar:
Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregelmot förhållningsregler

Byte av behandlande läkare
Blankett för utskrift 

Remittering till partnerspårare
Blankett för utskrift och lista med partnerspårare 

SmiNet smittskyddsanmälan för utskrift
Klicka på nedanstående länk och välj ett av två alternativ under rubriken Anmäl utan inloggning.
Smittskyddsanmälan för utskrift

Blanketterna skickas per post till Smittskydd, bud 85.
Gävle sjukhus Smittskyddsläkaren Budstation -85- 801 87 Gävle

Praktiska råd om smittskyddsanmälan 

Information till chefer om smittskyddsanmälan

Information till läkare om smittskyddsanmälan 

Handläggning av könssjukdomar 

Handläggning av könssjukdomar – Information för vården  – Remiss för partnerspårning, lista med partnerspårare och smittskyddsanmälan.

Könssjukdomar information till partnerspårare

Handläggning av tarmsjukdomar

Tarmsmitta och åtgärder

Smittskyddsansvariga och antibiotikaansvariga

Uppdragsbeskrivning och anmälan av ny smittskydds- och antibiotikaansvarig

Övrigt

Prov och vaccin som bekostas av smittskydd (pdf)