Vaccinsamordning

Vaccinationer är ett viktigt verktyg för att rädda liv och undvika svår sjukdom.

I Region Gävleborg finns en samordnare för vaccinationerna mot pneumokocker, influensa och covid-19.

Under vaccination hittar du mer information om vaccination och övriga vacciner.

Kontakt

Maria Larsson,