Litet barn som matar höns.

Förskolan och skolan

Information om hur smittspridningen kan minskas på förskolor samt råd till föräldrar och personal.

Som en del i Antibiotikasmart Sverige kommer smittskyddsenheten i Gävleborg, tillsammans med två förskolor i Gävle kommun, att under 2024 ingå i ett pilotprojekt för en friskare förskola.

Förskolorna ska genom arbete med olika kriterier lägga grunden för ett systematiskt smittförebyggande kvalitetsarbete. Genom att arbeta med hygien, smitta och infektioner på förskolan är det möjligt att minska risken för smittspridning.

En minskad smittspridning bidrar till att barnen i högre utsträckning kan delta i den pedagogiska verksamheten. En minskad smittspridning bidrar till att personal, barn och anhöriga kan slippa infektioner och onödiga antibiotikabehandlingar. 

Deltagande förskolor i pilotprojektet är:

Östers förskola – Gävle kommun (gavle.se)

Masurgården – Gävle kommun (gavle.se)

Utifrån pilotprojektet kommer smittskyddsenheten i Region Gävleborg successivt att utöka arbetet mot förskolorna i länet.

Strama är det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens.

Informationsmaterial om Strama på svenska och engelska:

Antibiotika eller inte – Patientinformation, råd och fakta från Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial om Strama för BVC på svenska och engelska:

Bildspel BVC Strama

Strama BVC (pdf)

Flyer om förkylning i A4-format (pdf)

Broschyr om förkylning i A5-format (pdf)

BVC – barn, infektioner och antibiotika – affisch (pdf)