Klamydia

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges

Anmäls med "rikskod" eller så kallat "annat nummer"
Skicka remiss  till certifierad partnerpårare som smittspårar och behandlar patienten

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik 

Handläggning av könssjukdomar

Om klamydia internettest

Provtagningsanvisningar

Byte av behandlande läkare

Byte av behandlande läkare – ifyllbar blankett 

Övrigt

Här kan du testa dig

Mottagningar

På klamydia.se kan du beställa ett test. Om du har fått en kallelse från en partnerspårare måste du gå till en mottagning och testa dig. 

Om du tappat bort din kod kontakta klamydia.se genom att maila: gavleborg@klamydia.se