T

TBE Anmälningspliktig sjukdom.
Tetanus stelkramp Anmälningspliktig sjukdom.
Trikinos Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Tuberkulos Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Tularemi Se harpest
Tyfoidfeber Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.