Design Sömnad

Är du intresserad av sömnad och textil form? Design Sömnad är en bred grundläggande textilkurs där du utgår från din egen formgivning – från idé och skiss till färdig produkt. Fokus ligger på din individuella utveckling och skapandeprocessen.

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 2024-08-19–2025-06-03

Studietakt: Heltid


På Design Sömnad lär du dig att arbeta med sömnad, mönsterkonstruktion, formgivning, textiltryck och färgning. Kursen är både praktisk och teoretisk och bedrivs delvis i projektform. Flera av projekten är gemensamma med kursen Design Väv. I slutet av läsåret anordnar textilkurserna en uppmärksammad utställning och klädvisning.

Kursen ger även grundläggande kunskaper i materiallära, textilhistoria och textila tekniker. Det ingår praktik och du deltar även i folkhögskolans gemensamma aktiviteter så som temadagar, föreläsningar och friskvård.

Du behöver inga förkunskaper. Kursen ger en god kunskapsmässig grund och förbereder dig för högre utbildning inom området eller för fortsatt eget arbete. Du kan fortsätta ett andra läsår, då utifrån en individuell studieplan, heltid eller halvtid på distans.

Vi har ett miljömedvetet förhållningssätt och arbetar med hållbar utveckling samt återbruk.

Kostnad

Du betalar en obligatorisk avgift om 550 kr per termin som avser studerandeförsäkring och skolgemensamma aktiviteter. Du betalar också cirka 5 000 kr per läsår för litteratur, material, studiebesök och resor.

Mer information

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

E-post: textil.forsa@regiongavleborg.se

Kursansvarig
Christina Ljungström
0730-84 20 59

Huvudlärare formgivning
Sandra Zachris Tors
070-569 72 33