Utbildning för slöjdhandledare

Det här är utbildningen för dig som vill ge barn och unga möjlighet att upptäcka hantverk och slöjd. Utbildningen ger dig grund för att lära ut slöjd på ett säkert och pedagogiskt sätt.

Kurslängd: 6 dagar, fördelat på två kurstillfällen 23–25 maj och 26–28 september


Syftet med utbildningen är att skapa intresse hos fler vuxna att använda slöjden som metod och redskap för att främja barns och ungas skapande. Slöjden är lätt att anpassa efter personliga förutsättningar och behov, och ger goda möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling. 

Vi ses vid två tillfällen, ett på våren och ett på hösten. Du kommer att få prova på olika slöjdtekniker inom hård- och mjukslöjd. Vi kommer också att jobba med återbruk. En viktig del av utbildningen är samtal och diskussioner kring de fem förhållningssätt som kursen vill förmedla: deltagaren i centrum, hållbarhet, likabehandling, tvärkultur och mångkultur.

Utbildningen riktar sig både till dig som vill utveckla en redan befintlig verksamhet, och till dig som vill starta upp en ny. Inga förkunskaper krävs, men det är bra att ha någon erfarenhet av slöjdande. 

Kursen är ett samarbete mellan Forsa folkhögskola och Kultur Gävleborg. Den är avgiftsfri men du betalar för material, mat och eventuellt boende. 

Kostnad

1650 kr, sex dagars luncher samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Kursen inklusive boende fyra nätter med frukost kostar 2850 kr.

Om du vill komma kvällen innan kursen startar kostar det 302 kr/ natt (frukost ingår).

Antagningskriterier

En komplett ifylld ansökan med personligt brev och målbeskrivning inlämnad före sista ansökningsdag (en beskrivning av dig själv, motivering till varför du vill gå utbildningen samt dina framtidsplaner alternativt drömmar för framtiden)

Kursledare

Gunilla Boestad
träslöjdare och slöjdhandledare.
Lärare på Forsa folkhögskola

Sandra Tors
hantverkspedagog och slöjdhandledare.
Lärare på Forsa folkhögskolas textila kurser.