Design Väv

Vill du arbeta kreativt med vävning och textil form? Design Väv är en bred grundläggande textilkurs där du utgår från din egen formgivning – från idé och skiss till färdig produkt. Fokus ligger på din individuella utveckling och skapandeprocess.

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 2024-08-19–2025-06-03

Studietakt: Heltid


Design Väv är en kurs på ett till två år som börjar med de enkla teknikerna tuskaft och kypert och går vidare till mer avancerade bindningar. Undervisningen är både praktisk och teoretisk och bedrivs delvis i projektform. Vi bedriver flera gemensamma projekt med kursen Design Sömnad. I slutet av läsåret anordnar textilkurserna en uppmärksammad utställning och klädvisning.

Du arbetar med färgning, bild, textiltryck i vävstolen och bandvävning. Kursen ger även grundläggande kunskaper i materiallära, textilhistoria, textila tekniker och textiltryck. I kursen ingår praktik och du deltar även i folkhögskolans gemensamma aktiviteter såsom temadagar, föreläsningar och friskvård.

Du behöver inga förkunskaper. Kursen ger en god kunskapsmässig grund och förbereder dig för högre utbildning inom området eller för fortsatt eget arbete. Du kan fortsätta ett andra läsår, då utifrån en individuell studieplan, heltid eller halvtid på distans.

Vi har ett miljömedvetet förhållningssätt och arbetar med hållbar utveckling samt återbruk.

Kostnad

Du betalar en obligatorisk avgift om 550 kr per termin som avser studerandeförsäkring och skolgemensamma aktiviteter. Du betalar också cirka 6 000 kr per läsår för litteratur, material, studiebesök och resor.

Mer information

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

E-post: textil.forsa@regiongavleborg.se

Kursansvarig och huvudlärare i vävning
Maivor Unosson
072-535 31 35

Huvudlärare formgivning
Sandra Zachris Tors
070-569 72 33