Fördjupningskurs sömnad projektår

 


Fördjupningskurs i sömnad och formgivning – distans halvtid, projektår

Efter två år på fördjupningskursen finns det möjlighet att läsa projektår. Detta år ger ökad kunskap och kompetens inom sömnad och formgivning genom erfarenhetsutbyte inom gruppen. Även här bedrivs arbetet i projektform. Kursdeltagarna arbetar självständigt och ansvarar för seminarier vid de gemensamma träffarna. Även fri tolkning av ett gemensamt tema ingår. Kursen ger ytterligare fördjupade kunskaper inom formgivning, teknik- och materialkunskap samt ytterligare insikt i skapandeprocessen.