Design Väv

En bred grundläggande textilutbildning för dig som vill arbeta kreativt med vävning och textil form. I kursen utgår du från din egen formgivning – från idé och skiss till färdig produkt. Tyngdpunkten ligger på din individuella utveckling och skapandeprocessen.

Foto: Madelene Jonsson

En 1-2 årig kurs som börjar med de enkla teknikerna tuskaft och kypert och går vidare till mer avancerade bindningar. Undervisningen är både praktisk och teoretisk och bedrivs delvis i projektform. Du arbetar med färgning, bild, textiltryck i vävstolen och bandvävning. Kursen ger även grundläggande kunskaper i materiallära, textilhistoria, textila tekniker och textiltryck.

Vi har ett miljömedvetet förhållningssätt och arbetar med hållbar utveckling samt återvinning. Vi bedriver flera gemensamma projekt med Design Sömnad. I slutet av läsåret anordnar textilkurserna en stor utställning och klädvisning. I kursen ingår praktik och du deltar även i folkhögskolans gemensamma aktiviteter såsom temadagar, föreläsningar och friskvård.

Du behöver inga förkunskaper. Kursen ger en god kunskapsmässig grund och förbereder dig för högre utbildning inom området eller för fortsatt eget arbete.

Du kan fortsätta ett andra läsår, då utifrån en individuell studieplan, heltid eller halvtid på distans. 

Kostnader

Du betalar ca 6 000 kronor för litteratur, material, studiebesök och resor.

Ansökan

Kursen är vilande för läsåret 19/20.
Kontakta ansvariga lärare för rådgivning och information

Upplysningar

Huvudlärare
Maivor Unosson
072-535 31 35

Huvudlärare formgivning
Sandra Zachris Tors
070-569 72 33
textil.forsa@regiongavleborg.se