Kursdeltagare sittande vid skolbänk

Allmän kurs i Bollnäs

Genom Allmän kurs kan du skaffa dig samma behörigheter som du får via gymnasium eller komvux. Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper och läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola.

Du läser ämnen som svenska, matematik, engelska, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Du kan också välja film, motion, skapande, pod/radio, schack, yoga och kreativt projekt. Tillsammans med lärare planerar du ämnen och studietakt efter dina egna mål och förutsättningar.

Vi erbjuder en lugn och trygg miljö med små studiegrupper och engagerade lärare.

En viktig del av folkhögskolestudierna är de gemensamma aktiviteter som förekommer under ett läsår. Det kan vara musik, teater eller andra kulturarrangemang. Ibland kommer någon intressant föreläsare. Vi har olika temadagar som kan handla om miljö och hållbarhet, läslust eller något annat som ger oss nya perspektiv på livet och tillvaron.

Studierna kan leda till grundläggande behörighet till högre studier.

Heltidsstudier omfattar minst 20 schemalagda timmar per vecka.
Deltidsstudier omfattar minst 10 schemalagda timmar per vecka.

Behörighet och studieomdöme

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett intyg med de behörigheter du uppnått och ett studieomdöme. Mer information om behörigheter och studieomdöme ges vid kursstart. Du kan också läsa mer här:

Behörigheter

Ansökan och inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.

Adress

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

Kursplats

Bollnäs folkhögskola

För information kontakta

Lärare/kursansvarig
Petrus Öhman
0278-389 07
petrus.ohman@regiongavleborg.se

Kursadministratör
Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se