Två kursdeltagare som läser bok

Allmän kurs med extra svenska i Bollnäs - grund

Allmän kurs med extra svenska är en utbildning för dig som vill utveckla ditt svenska språk och för dig som vill skaffa dig kunskaper på grundskolenivå. Kursen är en bra förberedelse för att sedan studera vidare på gymnasienivå.

Du ska vara färdig med SFI D eller motsvarande, för att kunna gå denna kurs.

I mindre grupp får du studera svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Du kommer också att delta i aktiviteter tillsammans med andra studerande på skolan. Det kan till exempel vara temadagar eller kulturarrangemang. 

På folkhögskolan har du möjlighet att studera i lugn takt i en trygg miljö, där du både får stimulans och tid till eftertanke.

Under utbildningstiden arbetar vi tillsammans för att förbereda dig för vidare studier. När behörigheten är uppnådd kan du enkelt ta steget till Allmän kurs på gymnasienivå.

Allmän kurs med extra svenska vänder sig till dig som har fyllt 18 år och som har gått på gymnasieskolans IM-program eller SFI D-nivå.

Välkommen till oss på folkhögskolan!

Ansökan och inträdesvillkor

Från och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan via webben där du också bifogar betygskopior.

Det är viktigt att din ansökan är riktigt ifylld och att det finns namn och telefonnummer till minst en referensperson.

Kursplats

Bollnäs folkhögskola
Skolallén 10
821 41 Bollnäs

För mer information kontakta:

Lärare/kursansvarig
Petrus Öhman
0278-389 07
petrus.ohman@regiongavleborg.se

Kursadministratör
Jenny Öhrvall
0278-389 03
jenny.ohrvall@regiongavleborg.se