Bollnäs folkhögskola är HBTQ-certifierad

Syfte och mål med hbtq-certifieringen

 • Bollnäs folkhögskola vill vara en skola för alla.
 • Kursdeltagare, konferensgäster, personal och andra som har kontakt med Bollnäs folkhögskola ska känna sig trygga och välkomna.
 • Vi ska ha de lagskyddade diskrimineringsgrunderna som rättesnöre.

Så här går det till att bli certifierad

Skolans personal har utbildats under fyra halvdagar av RFSL.

Utbildningen har handlat om:

 • Normkritik
 • Antidiskriminering
 • Diskrimineringsgrunder
 • HBTQ

Personalen har sedan gjort en handlingsplan och utformat en arbetsgrupp på skolan som ska hjälpa till att hålla arbetet med handlingsplanen vid liv.

Bollnäs folkhögskola har tagit fram fyra övergripande mål som vi vill jobba för:

 • En fysisk arbetsmiljö som upplevs som välkomnande.
 • En personalgrupp som har kunskap om hbtq.
 • En social miljö som upplevs som tillåtande, trygg och utvecklande.
 • En kommunikationsmiljö som är välkomnande och inkluderande för hbtq-personer.

Här kan du läsa mer om HBTQ

youmo.se 
umo.se