Nytt e-tjänstekort vid namnbyte

Instruktioner för att beställa, fotograferas och hämta ut ett nytt e-tjänstekort vid namnbyte.

Om du har ett e-tjänstekort med foto och har bytt namn ska kortet bytas ut.

Namnändring och ny legitimation

Namnändringen ska ha gått igenom hos Skatteverket och en ny giltig legitimation* med det nya namnet måste finnas innan en beställning av nytt e-tjänstekort kan göras.

OBS! Det utdrag som kan beställas hos Skatteverket visar bara vad som finns registrerat i folkbokföringsregistret. Det är inte en giltig identitetshandling som kan användas för att styrka din identitet.

*) Giltig legitimation är: svenskt körkort, svenskt pass i vinröd bok, nationellt ID-kort, SIS-godkänt tjänste- och identitetskort samt Skatteverkets ID-kort.

Beställning

En beställning på ett nytt e-tjänstekort skickas till e-tjänstekort av närmaste chef eller motsvarande funktion.

I beställningen anges att det är på grund av namnbyte. Det nya namnet som ska stå på kortet ska finnas med i beställningen.

Fotografering

En kallelse till fotografering skickas ut från e-tjänstekort via e-post inom fem arbetsdagar. Kallelsen går till beställaren och den som ska fotograferas (användaren). Obs! Kallelsen skickas endast till användaren om användaren har en e-postadress inom Region Gävleborg.

Användaren besöker något av våra kontor för fotografering. Se adresser och öppettider. Kom ihåg att ta med legitimation med det nya namnet. Se mer information om legitimation under rubriken "Namnändring och ny legitimation".

Uthämtning

Kortet är klart för uthämtning när användaren fått kodbrevet från Telia. Kodbrevet skickas till folkbokföringsadressen. Det tar ungefär två veckor innan kodbrevet kommer.

Användaren besöker oss för uthämtning. Se adresser och öppettider. Kom ihåg att ta med legitimation med det nya namnet och kodbrevet.

Uthämtningen av e-tjänstekort måste göras personligen, inte via ombud.