Vätgaskonferens

Konferens 2023

Under medlemsmötet i Hofors 6 september visades en av Europas största och nyaste elektrolysörer för grön vätgas. Deltagarna fick också ta del av intressanta föredrag från aktörer inom vätgassektorn.

Konferensen inleddes med presentation och visning av Ovakos helt nya elektrolysör för produktion av grön vätgas och syrgas.

Undra dagen hölls sedan föredrag kring de många synergier som vi skapar genom sektorsamverkan och den attraktionskraft som den fossilfria omställningen driver på i en samhällsstruktur som också blir mer robust och trygg.

Ta del av presentationer från dagen:

Mid Sweden Hydrogen Valley

Green Iron, från slagg till fossilfritt stål, Tanja Ilic, CCO

Plagazi, Energieffektiv produktion av vätgas från deponiavfall, Torsten Granberg CEO

Ferro Silva, Järnsvamp från bioenergi, Göran Nyström. 

Nordic H2ubs, Pontus Bokinge, Chalmers industriteknik