Strategigrupp

Mid Sweden Hydrogen Valleys strategigrupp består av den regionala stålindustrin, logistikkluster, energiproducenter och de regionala samverkanssamordnarna.

Strategigruppens funktion är att koordinera arbetsinsatser och peka ut riktningen för Mid Sweden Hydrogen Valleys medlemmar. Gruppen leds av Region Gävleborg.

Medlemmar i strategigruppen

  • Alleima
  • Gävle Hamn
  • Mellansvenska Handelskammaren 
  • Ovako
  • Region Gävleborg
  • Region Dalarna
  • Sandvik AB
  • Svea Vind Offshore
  • Vätgas Sverige