Om Mid Sweden Hydrogen Valley

Fröet såddes efter ett möte mellan regionala företrädare och näringslivsaktörer hösten 2020. I februari 2021 bildades sedan formellt Mid Sweden Hydrogen Valley.

Bakgrunden var ett identifierat behov av att, med stöd från offentlig sektor, stärka den regionala industrin och logistiknavet. 

Målsättningen är att skapa framtidens moderna och hållbara industrisamhälle. Initiativet skapar förutsättningar för att regionen ska kunna vara aktuell för större nationella och EU-baserade finansiella stöd i infrastrukturinvesteringar.

Mid Sweden Hydrogen Valley möjliggör en samverkan som skapar förutsättnningar för den omställning som krävs för att minska koldioxidutsläppen och nå EU:s klimatmål. En grön omställning där vi gör oss oberoende av fossila energikällor och ökar vårt näringslivs globala konkurrenskraft. 

Region Gävleborg en samordnande kraft

Region Gävleborg tog genom det regionala utvecklingsprojektet Innovationsklivet ett initiativ att samordna plattformen för Mid Sweden Hydrogen Valley och bjuda in till en strategigrupp samt en partnerskapsgrupp.

Idag består Mid Sweden Hydrogen Valley av aktörer inom flera sektorer som tillverkningsindustrin, transportsektorn, energisektorn, akademi och forskning, länsstyrelser och företrädare från regionförbunden i Dalarna och Gävleborg.

Inom Mid Sweden Hydrogen Valley finns även en samverkansgrupp för offentliga aktörer. I samverkansgruppen är Sandbacka Science Park i Sandviken och Dalarna Science Park sammankallande. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE erbjuds de aktörer som ansluter information och utbildningserbjudanden. Både intresse och engagemang är stort hos kommuner och kommunala bolag i Dalarnas och Gävleborgs län.

Ledande i Europa

Intresset för vätgas är stort, inte bara i Sverige. Mid Sweden Hydrogen Valley har positionerat sig som en av Europas ledande regioner där vätgas är en värdeskapande energibärare för en hållbar omställning genom sektorers samverkan och genom att tillämpa ett värdeskapande systemperspektiv.