Parod på nätet

Parod på nätet innehåller generella riktlinjer och underlag för remittering till specialisttandvården, information om diagnoser, behandlingsalternativ och remissförfarande.

Parodontologer

Övertandläkare Christin Winter

Övertandläkare Catrine Isehed  (ämnesansvarig)

Legitimerade tandhygienister:

Sara Hed Rann

Anette Linde

Ann-Catrine Engström

Cecilia Holm