TBE

Anmälningspliktig sjukdom. Anmäls under diagnosen viral meningoencefalit.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Frågor och svar om TBE 

Grundvaccination och boosterdoser

Grundvaccination till personer 1–49 år

Grundvaccinationen består av tre doser där dos två ges 1–3 månader efter dos ett, dos tre ges 5–12 månader efter dos två i god tid före fästingsäsongen.

Snabbvaccination är sällan indicerat men i så fall använd 3-dos schema (0, 7, 21 dagar) även om tidsvinsten är minimal jämfört med konventionellt schema med 2 doser (0, 28 dagar). Undvik snabbvaccination med två doser (med 2 veckor emellan) som ger ett sämre skydd på sikt.

Amning utgör inget hinder för vaccination, varken för modern eller för barnet.

Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög att insjukna i TBE just under den tiden men kan i övrigt vänta till efter förlossningen. Given TBE-vaccination innan graviditeten är känd, utgör inget problem i sig.

Grundvaccination till personer som fyllt 50 år när TBE-vaccinationen påbörjas 

För att förbättra vaccinationsskyddet i denna åldersgrupp ges en extra dos 2 månader efter dos 2. Grundvaccineringen innefattar då totalt 4 doser det första året och ges månad 0, 1, 3 och efter 5-12 månader.

Boosterdoser till alla oavsett ålder

Efter grundvaccinationen ges en booster efter 3 år och därefter vart 5:e år oavsett ålder och intervall mellan grundvaccineringsdoser. 

Upphandlat vaccin

Vaccin – Avtalade produkter och information om beställning – Platina id 08-128810 (pdf)

Vaccinationsschema

Grundvaccinationsschema (pdf) – till personer 1–49 år

Grundvaccinationsschema (pdf) – till personer äldre än 50 år och till personer med nedsatt immunförsvar 

Övrigt